Wat is NAH?

De afkorting NAH staat voor: Niet aangeboren hersenletsel.

Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) is schade aan de hersenen die is ontstaan na de geboorte als gevolg van ziekte of ongeval. Kenmerkend is dat er sprake is van een onomkeerbare breuk in de levenslijn: alles wat voorheen vanzelfsprekend was, is dat nu niet meer.  Aangeboren hersenletsel of aangeboren hersenafwijkingen zijn aandoeningen die tijdens de zwangerschap optreden of vlak voor, tijdens of na de geboorte.

Niet aangeboren hersenletsel is iedere vorm van hersenletsel die zich heeft voorgedaan vanaf de geboorte. Soms wordt een half jaar grens aangehouden na de geboorte.

Niet aangeboren hersenletsel (NAH) wordt ingedeeld naar oorzaken:

  • Traumatisch en niet-traumatisch hersenletsel
  • Plaatselijk (focaal) of diffuus verspreid letsel

Traumatisch hersenletsel:

Traumatisch hersenletsel is letsel van buitenaf. Het volgende onderscheid wordt gemaakt: hersenletsel

  • zonder schedelletsel (bijvoorbeeld: verkeersongeval, val, zwaar voorwerp tegen het hoofd, klap of schop tegen het hoofd)
  • met schedelletsel (zoals het binnendringen van het bot als gevolg van schedelbreuk, binnendringen van een voorwerp zoals kogel, steekwapen, ijzeren voorwerp e.d

​Plaatselijk (focaal) letsel ontstaat meestal na een directe klap op het hoofd, waardoor een schedelbreuk ontstaat. Regelmatig is er sprake van een kneuzing in de hersenen onder de schedelbreuk.

Diffuus verspreid letsel: ontstaat bijvoorbeeld na een auto-ongeluk of een val, waarbij de hersenen geschud zijn. Dit veroorzaakt schade aan de verbindingen tussen zenuwcellen, wat ‘diffuse axonale schade’ genoemd wordt. Dit soort schade is vaak over een groter deel van de hersenen verspreid dan een plaatselijke schade. Omdat een groter deel van de hersenen beschadigd is, zijn er mogelijk meer problemen.

Niet traumatisch hersenletsel:

Niet traumatisch hersenletsel ontstaat door een proces of aandoening binnen het lichaam, zoals bijvoorbeeld: beroerte / cva, infectie of tumor.

Gevolgen na hersenletsel:

Na hersenletsel kunnen er verschillende soorten klachten ontstaan. Deze klachten kunnen heel gevarieerd van aard zijn. Elk letsel is anders.

Welke klachten er ontstaan hangt van verschillende factoren af. Het is moeilijk te voorspellen wanneer en waarom iemand bepaalde klachten ervaart en hoelang ze zullen aanhouden.

Mogelijke klachten:

Er zijn tal van mogelijke klachten na het krijgen van hersenletsel.Je kunt problemen hebben met je mobiliteit, sensorische en / of zintuiglijke problemen. Moeilijkheden op het gebied van communiceren. Ook op het cognitieve vlak zijn er vaak problemen. Naast al deze mogelijke klachten kan je ook nog klachten ondervinden op het emotionele gebied. Enerzijds als rechtstreeks gevolg van je hersenletsel anderzijds om alles wat je is overkomen.

Soms zijn de klachten die ervaren worden heel algemeen en kunnen ze niet precies in een categorie worden ondergebracht. Deze klachten kunnen indirect heel veel van de bovengenoemde specifieke functies beïnvloeden en daarmee dus een grote impact hebben op iemands dagelijks leven: Vermoeidheid en overprikkeling.

Er is niet één hersenletsel gelijk aan een andere! Voor iedereen zijn de gevolgen verschillend. Sommigen hebben één klacht, anderen meerdere. De expressie ervan kan zeer verschillen in de tijd. Er is vaak een combinatie van letsel en overgebleven vaardigheden, overgebleven kennis en begrip (intelligentie), denkvermogen (cognitie), gedrag en persoonlijkheid.

Wil je inhoudelijk meer weten over NAH? Of meer weten over de gevolgen van NAH? Kijk dan op www.hersenletsel-uitleg.nl

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven